zithromax online
Online pharmacy where you can buy priligy online with a big discount and fast delivery. Fast delivery cheap clomid America.

Mis on oo

Mis on oo

Mittetulundusühing Noorteklubi Oma Territoorium asutatud 7.06.2006 aastal Tallinnas, kelle tegevus põhineb noortevaldkonna arendamisel, kes korraldab erinevaid laulu- ja tantsuüritusi, näitusi, festivale, etendusi, loenguid, spordiüritusi jne.
Noorteklubi Oma Territoorium arendab toimivat kodanikuühiskonda, mille aluseks on avatud suhtlus ja kodanikuvastutus. Noorteklubi Oma Territoorium tegutseb Eesti riigi hüvanguks.
Oma tegevusega täidab Noorteklubi Oma Territoorium ühiskonnas olulisi sotsiaalseid funktsioone käivitades erinevaid sotsiaalseid ja integratsiooni projekte. Sihtrühmadeks on ka riskigrupi lapsed, üksikvanematega ja paljulapselised pered ning rahvusvähemused.
Kaasates võimalikult palju Tallinna õpilasomavalitsuste esindajaid viib Noorteklubi Oma Territoorium ellu üheskoos noortega omaalgatuse programme.
Noorteklubi Oma Territoorium liikme vanus on 7-35 eluaastat. Best offers for flagyl 400mg – safe payment, best prices and highest quality. Piirkondlikud osakonnad tegutsevad Harjumaal, Lääne-Virumaal, Ida-Virumaal, Võrumaal, Pärnumaal ja osaliselt Saaremaal, Tartumaal, Hiiumaal, Läänemaal. Ühingu kontor asub Tallinnas. Noorteklubi Oma Territoorium peab tähtsaks rahvusvaheliste noorteorganisatsioonide koostööd, kogemuste ja ideede vahetamist.

Noorteklubi Oma Territoorium missioon
Kogu Eestimaa noorte isikliku heaolu parandamise võimaluste suurendamine ja ühiskondliku stabiilsuse kasvatamine läbi noorsootöö eri vormide pakkumise ja noorte ühiskondliku aktiivsuse tõstmise üleriigilisel tasemel. Aktiivne noor on edasikandev ressurss.

Noorteklubi Oma Territoorium visioon
Ühingusse kuulub ligikaudu 1500 liiget vanuses 7-26. eluaastast üleriigilisel tasemel. Noorteklubi on Eesti noortele kättesaadav integratsioonisuunitlusega kaasaegne organisatsioon. Noorte kaasamine Eesti ja Euroopa avalikku ellu ning Eesti kodaniku ühiskonna arendamine ja tugevdamine. Noorteklubi põhipunktid on loomingulisus, avatus, tasakaalustatud, vabatahtlikkus ja aktiivsus.
Noorteklubi Oma Territoorium arengu ja tegutsemise printsiibid
Noorteklubi tegevuskavaga toetatakse noorte terviklikku, loomingulisust ja tasakaalustatud arengut. Noorteorganisatsioonis tegutsetakse tavapäraselt vabatahtlikena. Noorteklubi arengusuunad: olla tegevuses järjepidevam ja suutlikum, olla efektiivsem avalikussuhete vallas, omada kontrollmehhanismi tegevuse üle, liikmetel ja juhtidel oleks üks ja sama visioon, probleemid paistaks paremini välja, uutel liitujatel oleks lihtsam organisatsiooni sisse elada. Noorteklubi põhiprintsiibid: teeme koostööd, arendame ennast ja mõtleme positiivselt. Noorteklubi Oma Territoorium edukaks tegutsemiseks on vajalik juhtide ja koordinaatorite iga-aastane täiendõppe. Selleks ühing kavatseb korraldada koolitusi ja seminare. Noorteorganisatsiooni ajalehe väljaandmine.

  • Partners